Co je potřeba k instalaci FVE? | Elektro.Q-elektrik.cz
Hledat
  Hledat...
  Nenalezeny žádné produkty.
  KontaktPorovnat
  Uživatelské menu

  Co vše je třeba, když si chci sám nainstalovat fotovoltaiku?

  Co vše je třeba, když si chci sám nainstalovat fotovoltaiku?

  Jak velkou FVE vlastně potřebuji?

  Prvně je třeba si uvědomit, že finální zapojení FVE může provést pouze odborník s vyhláškou 50, minimálně § 6. 

  Velikost fotovoltaické elektrárny (FVE) je vhodné koncipovat vzhledem ke spotřebě objektu, který bude k FVE připojený. Pokud máte roční spotřebu pouze okolo 2 MW, bude pro Vás 10 kWp FVE zbytečná a téměř vše co vyrobíte, budete posílat do sítě. To samozřejmě může být naopak výhoda pro ty, kteří si chtějí FVE primárně pořídit pro prodej elektřiny na spotovém trhu. 

  Dnes pro to stačí požádat o další výrobní EAN a můžete vesele prodávat. Jenom je třeba předtím prostudovat podmínky, můžete tím přijít o svou aktuální smlouvu a tím pádem i případnou fixaci cen. 

  Je třeba se na to koukat i z druhé strany. FVE systém používá téměř stejné komponenty, ať se jedná o 5 kWp elektrárnu nebo 10 kWp elektrárnu. Hlavní rozdíl v ceně mezi např. mezi 5 kWp a 7 kWp elektrárnou budou tvořit panely a konstrukce pro ně, což je vzhledem k celku relativně zanedbatelná částka. 

  Pokud si však vybudujete 5 kWp a třeba za rok zjistíte, že je Vám to málo a budete chtít 7 kWp, nastane pro Vás značný problém. Bude nutná nová žádost na distributora; na rozšíření se již nevztahuje dotace; systém bude muset projít znova revizí a pokud si to neděláte svépomocí, ale FVE máte od odborné firmy, můžete jakýmkoliv zásahem do systému bez svolení instalační firmy přijít o záruku. 

  Distribuce a elektroměry: Jak se připojit k distribuční síti FVE?

   1. Kontrola dostupnosti připojení FVE

  Jako první je třeba zjistit, jestli má distribuční síť ve Vašem uvažovaném místě připojení FVE dostatečně robustní síť a dovolí Vám se vůbec připojit. Předtím rozhodně nedoporučujeme podnikat žádné další kroky! Pokud distributor připojení umožní, nemusí to být vždy 100% výhra. Distributor si může nadiktovat podmínky, jako např., že Vám znemožní přetoky. 

  Takže pokud FVE i přesto nakonec vybudujete, nebudete moci elektřinu prodávat, což je v dnešní době rychle rostoucí trend. Samozřejmě toto rozhodnutí distributora se může v průběhu doby změnit a může síť ve Vašem místě připojení posílit, což ale zatím není příliš časté. 

   2. Podání žádosti o připojení

  Pro zjištění daných podmínek ve Vašem přípojném místě je nutné podat tzv. „žádost o připojení výrobny“. Je nutné zvolit vhodný formulář dle charakteru Vaší výrobny. Pokud nemáte zájem dodávat do sítě a velikost Vaší výrobny nepřesáhne 10 kWp můžete požádat o zjednodušený proces připojení pro mikrozdroje. Pro ostatní zdroje na hladině nízkého napětí se použije formulář pro připojení výrobny na hladině NN. 

  Pro hladinu VN existuje obdobný formulář + je nutné k němu doložit dotazník pro výrobnu a výpisy z OR, katastrální mapa s vyznačením výrobny, souhlas vlastníků s umístěním a jednopólové schéma. Takto vyplněný formulář a všechny přílohy můžete buď poslat na email distribuční společnosti; v případě ČEZu na info@cezdistribuce.cz nebo podat žádost online přes cezdistribuce.cz. 

   3. Vyjádření distributora

  Distributor Vám potvrdí přijetí a začíná běžet až 30denní lhůta pro vyřízení žádosti pro hladinu NN a 60denní lhůta pro hladinu VN/VVN. Po této době byste měli dostat od distributora vyjádření. Pokud je kladné, obdržíte smlouvu včetně specifikace technických podmínek a vyčíslení nákladů. Tuto smlouvu je nutné podepsat a do 30 dnů poslat opět na ČEZ. 

  Technické podmínky je dobré důkladně prostudovat. V případě třeba nevhodného umístění elektroměrového sloupku může vzniknout požadavek na umístění na hranici pozemku (taková úprava pak může vyjít na minimálně desítky tisíc). 

   4. Žádost o paralelní připojení

  Po instalaci a revizi fotovoltaiky následuje žádost o první paralelní připojení, kde je opět třeba na ČEZ doložit všechny potřebné dokumenty včetně revize. I přesto, že FVE máte již nainstalovanou a zrevidovanou, ještě oficiálně nesmíte spouštět. Někdy se to řeší tak, že se FVE sice spustí, ale zakážou se uvnitř střídače přetoky, abyste neposílali do sítě. Je třeba vzít na vědomí, že přesto, že přetoky zakážeme, můžete i tak docházet k dodávkám do sítě v řádu desítek wattů (dle střídače). V případě nevypnutí přetoků a dodávání do sítě před PPP hrozí za každou dodanou kWh pokuty v řádu tisíců korun !

   5. Potvrzení termínu prvního paralelního připojení

  Při správném podání žádosti o PPP Vám ČEZ do 30 dnů (většinou k tomu dochází dřív) oznámí termín prvního paralelního připojení, kdy k Vám dojede technik a vymění Vás aktuální elektroměr za elektroměr čtyřkvadrantní s možností vypínat FVE přes signál HDO. 

  Kabel od HDO je nutné zapojit tak, aby v případě signálu N0% pro vypnutí FVE došlo k vypnutí měniče nebo poklesu exportního výkonu na 0 (odpojení AC strany).

  Pokud nemáte již instalované HDO nebo volné 2 žíly z elektroměrového rozvaděče, bude nutné natáhnout kabel pro HDO. V případě, že by to bylo složité (např kvůli dlažby) nebo ekonomicky velmi nevýhodné, dá se to řešit bezdrátovým HDO.

  Pozor na správnou úpravu el. rozvaděče pro FVE

  Pozor na správnou úpravu el. rozvaděče! V podmínkách provozování soustavy Vašeho distributora naleznete požadavky, jak má a nemá vypadat připravený elektroměrový rozvaděč(sloupek) pro FVE. Ve většině případů postačí dodat relé pro spínání HDO a vypínač instalace (prvek, které odpojí elektroinstalaci ze strany domu, aby v případě údržby a výměny elektroměru nedostal technik nečekanou „šlupku“ z FVE. Pozor také na správné označení jednotlivých vodičů, ČEZ nebude zkoumat co kam vede, vše je třeba mít důkladně označeno. Od 1.4.2023 už nesmí být el. rozvaděče s krycí maskou, pokud tedy takový máte, bude také nutná úprava. 

  Objekt pro FVE, panely a konstrukce

  Je dobré vhodně zvolit kam FVE umístit, což se může odvíjet i od dotačního programu, který chceme využit. Např. Nová zelená úsporám neumožňuje umístit fotovoltaiku jinde, než na střechu. Naopak to nemusí být nutně střecha Vašeho RD. Může se jednat o stodolu, garáž, pergolu a jiné objekty. Ne vždy je střecha nejvhodnější místo s nejlepší orientací. Pokud máme vybrány střešní plochy s ideální orientací nejlépe na JIH nebo V/Z, je nutné dle rozměrů panelu zjistit, kolik jsme toho na náš objekt schopni dostat. 

  Pokud nemáme dopředu vybrané či nakoupené panely, je vhodné je zvolit na základě výkonu a rozměrů, které nám vyhovují. Je třeba vzít i v potaz případné překážky, které mohou vrhat stín jako např. antény, komíny, vikýře atp. Drtivá většina střídačů na trhu vhodná pro dotace NZÚ disponuje 2 vstupy na MPPT, tzn. můžete zapojit maximálně 2 stringy panelů. Co je to string a MPPT se můžete dočíst v článku zde: elektro.q-elektrik.cz/co-je-to-fotovoltaika-a-jak-funguje

  Z tohoto důvodu není vhodné umisťovat panely na 3 různé světové strany, vždy je třeba zvolit maximálně dvě místa s různou orientací, aby si s tím střídač dobře poradil. V případě nutnosti instalace na více než 2 plochy s různou orientací nebo při očekávaném zastínění některých panelů, je nutné použít optimizéry. Co jsou to optimizéry a k čemu slouží se dočtete zde: elektro.q-elektrik.cz/jak-funguje-optimizer-pro-fotovoltaiku

  Pokud již víme instalovaný výkon, umístění, orientaci panelů. Je třeba zvolit vhodnou konstrukci a napočítat tuto konstrukci pro naše zvolené rozložení panelů. Každý typ střechy vyžaduje specifické uchycení, neexistuje univerzální způsob pro všechny typy střech! 

  Dle umístění nebo dle Vašeho estetického cítění můžete zvolit panely celočerné nebo s černým rámem. V takovém případě je dobré myslet i na černé úchyty panelů pro dokonalou estetiku.

  Návod, jak montovat různé typy konstrukcí, najdete v článku na našem blogu. 

  Pro správnou volbu konstrukcí a panelů, případně i napočítání konstrukcí pro Váš projekt nás neváhejte kontaktovat.

  Kabeláž a umístění technologie

  U každé FVE je třeba si rozmyslet, kudy povedeme kabeláž ze střechy a jaké bude nejideálnější místo pro umístění technologie. Technologii je vhodné umístit do místnosti, kde celoroční teplota přesahuje 5 °C, ale zároveň nepřesahuje 30 °C a v místě není přílišná vlhkost.  Zároveň by bylo dobré, aby takové místo bylo co nejlépe dostupné kabeláží svedenou ze střechy a ideálně co nejblíže hlavního domovního rozvaděče, budete si totiž do nej muset prosekat cestu. Takové místa nejběžněji bývají technické místnosti/garáže. Jednotlivé komponenty je třeba dodržovat v dostatečné vzdálenosti mezi sebou, dle doporučení výrobce. Určitě nedoporučujeme nacpat všechnu technologii do místnosti 1x2 m bez větrání nebo např. na půdu, kde může být v létě velmi vysoká teplota a vlhkost. 

  Kabeláž je ideální umístit do chrániček (husích krků) a vést pod taškami až k naší technologii (s nejvyšší pravděpodobností bude třeba udělat průraz do fasády, pokud na to dům není připraven). V případě nemožnosti takového řešení, je možné vést kabeláž venkem, popřípadě použít nevyužitý komín. 

  Je důležité mít dostatek místa v domovním rozvaděči, to si mnoho lidí neuvědomuje. Pokud instalujete nový domovní rozvaděč, kupte rovnou o řadu či dvě větší, než jste původně chtěli, v budoucnu Vám to ušetří mnoho starostí a nervů.

  Ze střechy půjdou stejnosměrné kabely (4x v případě FVE s 2 stringy) do DC rozvaděče, které obsahuje jištění pro stejnosměrnou stranu. Z DC rozvaděče jdeme do střídače a výstup z něj do AC rozvaděče, který už je přímo propojený s domovními rozvody.  

  Po správném elektrickém zapojení, kontrole a revizi je nutné nakonfigurovat střídač pro jeho správnou funkci dle našich požadavků a dle požadavků distributora.

  Dotace

  Pokud máte zájem na Vaši FVE dostat dotaci Nová zelená úsporám (NZÚ), je nutné, aby realizaci provedla oprávněná osoba s certifikací „elektromontér fotovoltaických systémů“, nemůže to tedy být jakýkoliv elektrikář.

  Je taky nutné mít projekt a splnit požadavky na objekt, kde se fotovoltaika bude instalovat (nesmí jít o komerčně využívaný projekt, novostavbu atp.).

  Musím se o FVE nějak speciálně starat?

  Správně nainstalovaná a fungující fotovoltaická elektrárna je prakticky bezúdržbová, doporučuje se však dodržovat pravidelné revize. 

  Pokud nemáte zájem řešit nic z výše uvedeného, je nejjednodušší způsob zvolit odbornou montáž naší firmou a vše vyřídíme za Vás. Od Vás nám bude stačit pouze několik podpisů a ušetříte si nervy i čas. 

  Blogové články

  Co je to ostrovní fotovoltaika?

  Jak využít přebytky z fotovoltaiky?

  Nevýbušná elektrická zařízení v plynujících dolech

  Proč máme v zásuvkách střídavý proud?

  Děkujeme k přihlášení odběru novinek
  Něco se nepovedlo, kontaktujte nás
  Požadavek nemůže být odeslán. Zkuste to znovu později

  Košík obsahuje nepovolené položky

  Košík je prázdný

  Zobrazit košík

  Zboží bylo přidáno do porovnání

  Prosím čekejte...
  Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později