Jističe od A do Z - jak fungují, typy a tipy pro bezpečný domov | Elektro.Q-elektrik.cz
Hledat
  Hledat...
  Nenalezeny žádné produkty.
  KontaktPorovnat
  Uživatelské menu

  Jističe od A do Z - jak fungují, typy a tipy pro bezpečný domov

  Jističe od A do Z - jak fungují, typy a tipy pro bezpečný domov

  Jak se orientovat ve světě jističů a zajistit bezpečnost vašeho domova? Jističe jsou nepostradatelnou součástí každé domácnosti, chrání nás před rizikem požáru a poškozením elektrických zařízení způsobených nadproudem nebo zkratem. V tomto článku se dozvíte vše od základních principů fungování jističů až po tipy, jak vybrat ten správný typ pro vaši domácnost. 

  Jak fungují jističe?

  Jističe jsou klíčovou součástí elektrických instalací, poskytují ochranu před nadproudem a zkraty, a tím chrání elektrické obvody a zařízení. Jejich dvojí spouštěcí mechanismus, zahrnující bimetalový pásek a elektromagnet, umožňuje ochranu proti dvěma typům elektrických problémů: nadproudům a zkratům.

  Bimetalový pásek a jeho funkce

  Bimetalový pásek v jističi je vyroben ze dvou kovů, které mají rozdílnou tepelnou roztažnost. Tento princip umožňuje bimetalovému pásku reagovat na nadproud. Když obvodem prochází nadproud, bimetalový pásek se začne ohřívat a díky rozdílné tepelné roztažnosti se postupně ohýbá. Pokud je nadproud příliš silný nebo trvá příliš dlouho, pásek se ohne natolik, že dojde k rozepnutí obvodu. Tento proces může trvat od několika minut do hodiny v závislosti na velikosti nadproudu a teplotě okolí. Tímto způsobem jistič chrání obvod před poškozením způsobeným dlouhodobým nadproudem.

  Elektromagnet a ochrana proti zkratu

  Elektromagnetická část jističe reaguje na zkratové proudy, které mohou být extrémně vysoké a nebezpečné. V případě zkratu dojde k okamžitému přitahování pohyblivé kotvy elektromagnetem, což vede k rychlému odpojení kontaktních bodů a tím k přerušení obvodu. Reakce elektromagnetu je velmi rychlá, obvykle v řádu desítek milisekund, což minimalizuje riziko poškození vybavení a zvyšuje bezpečnost.

  Zhášecí komora a její role

  K ochraně jističe před negativními účinky elektrického oblouku, který se může vytvořit při rozpojení velkých proudů, jsou jističe vybaveny speciální zhášecí komorou. Tato komora pomáhá rychle uhasit elektrický oblouk, což výrazně přispívá k ochraně komponent jističe a prodlužuje jeho životnost a spolehlivost.

  Vzhledem k složitosti a technické povaze jističů, odborné zdroje, jako jsou normy IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) nebo národní elektrické kódy, poskytují důležité směrnice pro správnou instalaci a použití těchto zařízení. Tyto zdroje doporučuji pro podrobnější technické informace a specifikace.

  Typy jističů

  Jističe jsou zásadní komponenty elektrických systémů, chránící je před poškozením způsobeným nadměrnými proudy. Tyto zařízení jsou navržena tak, aby automaticky přerušila elektrický obvod, když proud přesahuje bezpečnou úroveň, čímž se zabrání poškození zařízení a vzniku požáru. 

  Jističe jsou vyráběny pro různé jmenovité proudy, což umožňuje jejich použití v širokém spektru aplikací, od domácností po průmyslové objekty.

  Elektromagnetická spoušť, integrovaná součást mnoha jističů, je navržena tak, aby reagovala na extrémně vysoké proudy typické pro zkraty. Tato spoušť využívá princip elektromagnetu, který při detekci vysokého nadproudu rychle aktivuje mechanizmus pro rozpojení obvodu, čímž zabrání dalšímu poškození. Tento mechanismus umožňuje velmi rychlé reakce, obvykle v řádu desítek milisekund, což je kritické pro ochranu elektrických systémů před následky zkratů​​.

  Tip: Pro lepší porozumění významu střídavého proudu v našich domácnostech a důvodům jeho použití v zásuvkách doporučujeme náš článek o střídavém proudu.

  Jmenovitý proud jističe udává orientační hodnotu, při níž dochází k přerušení elektrického obvodu, ale ve skutečnosti pokrývá určitý rozsah hodnot. Vypínací charakteristiky jističů, označované jako B, C a D, určují, při kolikanásobku jmenovitého proudu dojde k okamžitému přerušení obvodu. 

  Charakteristika B je vhodná pro ochranu běžných domácích elektrických obvodů, zatímco charakteristiky C a D jsou určeny pro aplikace s většími elektromotory nebo indukčními a kapacitními zátěžemi, které mohou při zapnutí vyžadovat vyšší proud​​. Vedle elektromagnetické spouště obsahují jističe také bimetalový pásek pro tepelnou ochranu proti nadproudu. Tento prvek se ohýbá při dlouhodobém nadproudu, což nakonec vede k rozpojení obvodu. Délka tohoto procesu závisí na velikosti nadproudu a teplotě okolí, což umožňuje jističům chránit obvody i před mírnějším, ale dlouhodobým překročením bezpečného proudu​​. Z hlediska instalace jsou jističe obvykle montovány na DIN lištu, což je standardizovaný systém upevnění pro elektrická zařízení. To umožňuje snadnou instalaci a údržbu jističů a dalších komponent systému​​. 

  Výběr správného typu jističe a jeho charakteristiky je zásadní pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti elektrických systémů. Pro další informace a technické detaily se doporučuje konzultace s odborníky nebo návštěva specializovaných webů a technických příruček.

  Klíčoví výrobci jističů

  Mezi přední firmy vyrábějící jističe, které jsou klíčovými hráči na trhu s elektrickými komponenty, patří například Eaton, OEZ nebo Schneider Electric. Tyto firmy vyrábějí jističe a nabízejí služby pro elektrické systémy. Mají v nabídce mnoho typů jističů pro domácnosti, obchody a průmysl. Díky širokému výběru produktů a služeb pomáhají udržovat bezpečnost elektrických systémů.

  Kdy vypadne jistič?

  Jistič vypadne v několika situacích, které jsou navrženy tak, aby chránily elektrický obvod před poškozením způsobeným nadměrným proudem nebo jinými nebezpečnými stavy. Hlavní příčiny, proč jistič vypadne, zahrnují:

  1. Přetížení obvodu: Když proud tekoucí obvodem překročí jmenovitou hodnotu jističe na delší dobu, dojde k přetížení. Jistič reaguje na toto přetížení tím, že se odpojí, což chrání obvod před poškozením způsobeným přehřátím.
  2. Krátký obvod: Vzniká, když se "fázový" vodič (živý vodič) dotkne "nulového" vodiče (neutrálního) nebo země při minimálním elektrickém odporu. To způsobí velmi vysoký průtok proudu, který okamžitě spustí vypnutí jističe, aby se zabránilo poškození obvodu a nebezpečí požáru.
  3. Zemní únikový proud: Dojde-li k úniku elektrického proudu z obvodu do země nebo do ochranného uzemnění (například kvůli izolační chybě), jistič (pokud je vybaven detekcí úniku do země) vypne obvod, aby se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
  4. Porucha jističe: Jističe mohou selhat nebo se mohou chovat nesprávně z důvodu vnitřního poškození, opotřebení, nebo nesprávné instalace. V takových případech může jistič vypadnout bez zjevného důvodu spojeného s podmínkami obvodu.
  5. Náhlé zatížení: Rychlé zapnutí velkého počtu spotřebičů nebo zařízení s vysokým startovacím proudem (jako jsou motorové pumpy, klimatizace atd.) může způsobit dočasné přetížení a vypadnutí jističe.

  Aby se předešlo nechtěnému vypadnutí jističe, je důležité zajistit, aby byl obvod správně dimenzován vzhledem k očekávanému zatížení a aby byly použity odpovídající ochranné prvky.

  Jaký jistič do bytu?

  Vybrat správný jistič pro váš byt nebo dům je klíčovým krokem k zajištění bezpečnosti a efektivity vaší domácí elektrické sítě. Jistič je základní bezpečnostní prvek, který chrání elektrický obvod před poškozením způsobeným přetížením nebo zkratem. Výběr správného jističe vyžaduje porozumění základním principům a specifikům vaší domácnosti.

  Základní rozdělení jističů

  Jističe lze rozdělit do dvou základních kategorií: jednofázové a třífázové.

  Jednofázové jističe jsou vhodné pro běžné domácí aplikace, kde celkový elektrický výkon nepřesahuje hodnotu přibližně 6 000 W. Tyto jističe mají typicky maximální proudovou hodnotu 1x25 A. Jsou ideální pro menší byty nebo domy s omezenou spotřebou elektřiny.

  Třífázové jističe se používají v objektech s vyššími požadavky na elektrický výkon, jako jsou velké domácnosti, dílny nebo průmyslové objekty. Tyto jističe mohou zvládnout větší zátěž a distribuovat napětí efektivněji přes různé fáze.

  Faktory ovlivňující výběr jističe

  Při výběru jističe je důležité zvážit několik klíčových faktorů:

  • Celkový elektrický výkon spotřebičů: Součet výkonů všech vašich spotřebičů vám dá představu o potřebném jističi.
  • Způsob využití elektřiny: Zda elektřinu používáte převážně pro vytápění, vaření, nebo ohřev vody. Například elektrické vytápění a ohřev vody vyžadují jističe s vyšší proudovou hodnotou kvůli větší spotřebě energie.
  • Případná budoucí rozšíření: Zvažte, zda plánujete v budoucnu přidávat další spotřebiče nebo rozšiřovat vaši domácnost, což by mohlo zvýšit celkovou spotřebu.
  • Normy a předpisy: Vždy dodržujte místní předpisy a normy pro instalaci elektrických zařízení. Tyto předpisy se mohou lišit v závislosti na vaší lokalitě a jsou klíčové pro zajištění bezpečnosti.

  Doporučení

  Pro výběr hodnoty hlavního jističe doporučujeme konzultaci s kvalifikovaným elektrikářem, který dokáže posoudit vaše specifické potřeby a zajistit, že váš systém bude bezpečný a v souladu s předpisy. Nezapomeňte také zvážit možnost budoucího rozšíření vaší domácnosti, které by mohlo vyžadovat vyšší kapacitu jističe.

  Při výběru a instalaci jističů je důležité mít na paměti, že každá domácnost je jedinečná a vyžaduje individuální přístup. Odborná konzultace a dodržování předpisů jsou klíčové k zajištění, že vaše elektrické systémy budou bezpečné a spolehlivé.

  Proč bzučí jistič?


  Existuje několik možných příčin bzučení jističe:

  1. Přetížení: Pokud je jistič přetížen, tj. protéká jím více proudu, než je jeho jmenovitá hodnota, může začít bzučet. V tomto případě je nutné odpojit některé spotřebiče z okruhu, aby se snížilo zatížení jističe.
  2. Uvolněné kontakty: Vlivem vibrací nebo stáří se mohou kontakty v jističi uvolnit, což může vést k bzučení. V tomto případě je nutné jistič vyměnit.
  3. Zkrat: Pokud dojde ke zkratu v obvodu, jistič by se měl vypnout. Pokud se ale nevypne a začne bzučet, může to znamenat, že je vadný a je nutné ho vyměnit.
  4. Vadný jistič: I když není jistič přetížený, uvolněný, nebo v zkratu, může být jednoduše vadný a bzučet. V tomto případě je nutné ho vyměnit.
  5. Stykač: Pokud bzučení vychází z rozvaděče a ne přímo z jističe, může být problém ve stykači. Stykač je elektromagnetické relé, které spíná větší proudy. Vlivem opotřebení se může stykač začít bzučet. V tomto případě je nutné stykač vyměnit.
  6. Prach a nečistoty: Prach a nečistoty v jističi mohou také způsobovat bzučení. V tomto případě je nutné jistič vypnout a vyčistit.
  7. Vyšší harmonické: Některé elektronické spotřebiče, jako jsou LED žárovky nebo počítače, mohou do sítě vracet tzv. vyšší harmonické. Tyto harmonické mohou způsobovat bzučení jističe. V tomto případě je nutné použít filtr vyšších harmonických.

  Důležité: Pokud bzučí jistič, je nutné ho co nejdříve vypnout a zjistit příčinu bzučení. Pokud je příčina bzučení v přetížení jističe, je nutné odpojit některé spotřebiče z okruhu. Pokud je příčina bzučení v uvolněných kontaktech, vadném jističi, stykači, prachu a nečistotách, nebo vyšších harmonických, je nutné jistič vyměnit, vyčistit, nebo použít filtr vyšších harmonických.

  Doporučení:

  • Pokud si nejste jisti příčinou bzučení jističe, obraťte se na elektrikáře.
  • Vždy používejte jističe s odpovídající jmenovitou hodnotou pro daný obvod.
  • Pravidelně kontrolujte jističe a rozvaděče.
  • Nepoužívejte poškozené jističe.

  Tip: Pro hlubší porozumění významu a funkcím rozvaděčů v elektrotechnických systémech se podívejte na náš článek o rozvaděčích.

  Shrnutí

  Od bimetalových pásků, které chrání před dlouhodobým nadproudem, až po elektromagnetické spouště, které okamžitě reagují na zkraty, jističe jsou zásadní pro ochranu našich elektrických obvodů. Důležité je také rozumět rozdílům mezi jednotlivými typy jističů a vybírat je s ohledem na specifika naší domácnosti a elektrických zařízení. Ať už jde o prevenci bzučení jističů, výběr správného typu pro váš byt, nebo pochopení situací, kdy jistič vypadne, je důležité být informován a konzultovat s odborníky, aby vaše elektrické systémy byly bezpečné a spolehlivé. Vědomosti a správné použití jističů mohou výrazně snížit riziko požáru a elektrického šoku, a tak chránit nejen naše domovy, ale i životy.

   

  Zdroje:

   

   

   

  Blogové články

  Proč si koupit (nebo nekoupit) OLED televizor?

  Elektronické ochrany a jejich využití v praxi

  Co je a jak funguje solární regulátor?

  Jističe od A do Z - jak fungují, typy a tipy pro bezpečný domov

  Děkujeme k přihlášení odběru novinek
  Něco se nepovedlo, kontaktujte nás
  Požadavek nemůže být odeslán. Zkuste to znovu později

  Košík obsahuje nepovolené položky

  Košík je prázdný

  Zobrazit košík

  Zboží bylo přidáno do porovnání

  Prosím čekejte...
  Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později